Advensis – AR-GE PROJELERİ
AR-GE PROJELERİ
Advensis -

METABASE

METABASE - ANLAMSAL METAVERİ YÖNETİM KÜTÜPHANESİ (SEMANTIC METADATA REPOSITORY)

Teknolojik gelişmelerin ışığında gelinen son noktada bir organizasyonun veriden bağımsız olarak işini yapabilmesinin imkânı yoktur. Tüm organizasyonlarda hizmetler ve iş süreçleri verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve entegrasyonu ile sıkı şekilde ilişkilidir. Dolayısıyla işlerini etkin yürütmek isteyen tüm organizasyonların bu veri yapılarını etkin şekilde yönetmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bununla birlikte verilerin kurumlarda ortak bir yapıda kullanılması ve ortak bir hafıza şeklinde saklanması ile verilerin organizasyonun hayatı boyunca etkinliğini yitirmemesini sağlayacaktır. Bu sorunların çözümü amacıyla geliştirdiğimiz yazılım ile;

 • Organizasyonlarda veri yapılarını yönetecek, veri sözlüğü oluşturulabilmekte ve yönetilebilmektedir.
 • ISO IEC 11179 standardına uygun olarak metadata (üstveri) tanımlanması yapılabilmektedir.
 • Üstverilere kuruma istenilen özel niteliklerin tanımlaması dinamik bir şekilde yapılabilmektedir.
 • Veri paylaşımı, veri alışverişi ve birlikte ortak çalışma için gerekli web servis kaynak kodları üretilebilmektedir.
 • Referans Kod Sözlüğü oluşturulabilmekte ve servis olarak paylaşılabilmektedir.
 • Mevcut veri yapıları veritabanlarından otomatik olarak aktarılabilmektedir.
 • İşlevlerin yönetim, versiyonlama, izleme ve yetkilendirmeleri yapılabilmektedir.
 • Organizasyonun web servis envanteri oluşturulabilmektedir.

ENDÜSTRİYEL BLOKZİNCİRİ UYGULAMALARI

Bitcoin, 2009’den beri kullanılan, herkes tarafından desteklenen ve kimsenin kontrolünde olmayan dijital para birimidir. Bitcoin sistemini bugüne dek ayakta tutan sistem ise blok zinciri (Blockchain) teknolojisidir.

Blockchain teknolojisi; bir işlemin veya veri doğrulama amacıyla gerçekleştirilen herhangi bir başka sürecin tüm kopyalarının tüm veya istenen katılımcılar tarafından muhafaza edildiği dağıtık veri tabanları oluşturmaktadır. Sistemde katılımcıların herhangi bir bilgiyi değiştirmesi mümkün değildir, kopyalardan birinin diğer kopyalarla karşılaştırılması halinde yapılan her türlü değişiklik tespit edilebilmektedir.

Blockchain iş süreçlerini hem hatalardan hem de dolandırıcılık faaliyetlerinden korumak için her türlü bilginin bağımsız bir şekilde doğrulanmasını sağlamaktadır.

Endüstriyel blockchain uygulamaları ile;

 • kritik verilerinizi koruyabilir,
 • sözleşmeye uygun hareket edilip edilmediğini kontrol edebilir,
 • yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini takip edebilir
 • herhangi bir aracı veya güvenilir üçüncü taraflar müdahil olmadan iş ilişkilerini düzenlemek amacıyla kullanabilir
 • iş süreçlerini hem hatalardan hem de dolandırıcılık faaliyetlerinden korumak için her türlü bilginin bağımsız bir şekilde doğrulanmasını sağlayabilirsiniz.